User Tools

Site Tools


123-grex

123-grex


123-grex was de oorspronkelijke werknaam voor Sumsonite. Idee achter Sumsonite was en is nog steeds, een tool te ontwikkelen waarmee je direct van start kunt zonder dat je een hoop schermen door moet werken voordat je een resultaat hebt.
Ander punt is dat we geen black-box willen. Dus zo veel mogelijk overzichtelijke en herkenbare schermen en zo min mogelijk 'onverklaarbare' wijzigingen in je berekening als je ergens een klein dingetje aanpast.
Om die reden koppelen we alleen de meest functionele input aan elkaar en geven we je zo veel als mogelijk de keuze om iets te koppelen. Voorbeelden zijn de grondslagen voor plankosten en onvoorzien of de koppeling van je residuele grondwaarden uit de VEX-berekening met je GREX-berekening. Je kan dit zelf instellen en aanpassen naar behoefte. Voor jou als gebruiker heeft dit het voordeel dat je binnen 10 minuten je eerste project ingevoerd, doorgerekend en gerapporteerd kan hebben. Op deze manier ben jij in control!Natuurlijk is er in -met name de vroege fases van gebiedsontwikkeling- ook behoefte aan juist wél een snelle haalbaarheidsberekening van een integraal project. Bijvoorbeeld om een ontwikkelvisie snel op haalbaarheid te toetsen of verschillende stedenbouwkundige dichtheden snel op haalbaarheid te toetsen. Essentie van zo'n berekening is dat juist veel zaken aan elkaar gekoppeld zijn door middel van diverse kengetallen en ruimtelijke relaties.
Hiervoor hebben we de Quickscan, of Cityscanner, ontwikkelt. Hiermee stel je op basis van de indexen Floor-Space-Index en Ground-Space-Index snel en precies een complete berekening op waarmee je inzicht krijgt in dichtheden, maximaal haalbaar vloeroppervlak, segmentering tussen sociaal, middendure en dure woning segementen, arbeidsplaatsen en recreëren en de daarmee gecreëerde parkeerdruk en de financiële consequenties daarvan wanneer je kiest voor een onder- of bovengrondse oplossing daarvan.
Natuurlijk ben je ook in onze Quickscan in control. Je kan alle achterliggende kengetallen en ruimtelijke verhoudingen naar eigen inzicht aanpassen en daarmee je snelle haalbaarheidsberekening precies op je eigen project afstemmen.

Klik hier voor een korte introductiefilm:https://www.youtube.com/embed/hDZqontOi-w
PS– klik op pijtje terug linksboven in je browserscherm als je weer terug wilt naar deze handleiding.

123-grex.txt · Last modified: 2019/02/25 15:18 by 127.0.0.1