User Tools

Site Tools


algemeen

De Cityscanner - voordat je begint!


In de eerste initiatief- of PVE-fase van gebiedsontwikkelingsprojecten is een snelle doorrekening van de haalbaarheid van een integraal project handig. Bijvoorbeeld om een ontwikkelvisie snel op haalbaarheid te toetsen of verschillende stedenbouwkundige dichtheden snel op haalbaarheid te toetsen. Essentie van zo'n berekening is dat juist veel zaken aan elkaar gekoppeld zijn door middel van diverse kengetallen en ruimtelijke relaties.
Hiervoor hebben we de Quickscan, of Cityscanner, ontwikkelt. Hiermee stel je op basis van de indexen Floor-Space-Index en Ground-Space-Index snel en precies een complete berekening op waarmee je inzicht krijgt in dichtheden, maximaal haalbaar vloeroppervlak, segmentering tussen sociaal, middendure en dure woning segementen, arbeidsplaatsen en recreëren en de daarmee gecreëerde parkeerdruk en de financiële consequenties daarvan wanneer je kiest voor een onder- of bovengrondse oplossing daarvan.
Omdat je alle achterliggende kengetallen en ruimtelijke verhoudingen naar eigen inzicht kan aanpassen kan je je snelle haalbaarheidsberekening precies op je eigen project afstemmen.

Klik hier voor een korte introductiefilm:https://www.youtube.com/embed/hDZqontOi-w
PS– klik op pijtje terug linksboven in je browserscherm als je weer terug wilt naar deze handleiding.

algemeen.txt · Last modified: 2019/02/27 11:18 by 127.0.0.1