User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


start [2023/01/12 16:01] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 + ====== Welkom bij de handleiding van Sumsonite ======
 +===== Het online grondexploitatiemodel voor Gebiedsontwikkelaars =====
 +
 +
 +----
 +
 + 
 +{{:istock_000026140319_medium.jpg?nolink&400 |}}**Inhoudsopgave:**
 +  * [[tips voor dat je begint |BELANGRIJK: Tips voordat je begint!]]
 +  * [[bestandsbeheer |Bestandsbeheer]]
 +  * [[bolletjesschema|Het kauwgomballenschema]]
 +  * [[wachtwoord wijzigen|Wachtwoord wijzigen]]
 +  * [[documentatie_uit_de_cloud_toevoegen|Documenten toevoegen aan een project]]
 +  * [[plankaart tekenen |Plankaart tekenen]]
 +  * [[twee projecten gelijktijdig openen |Twee projecten gelijktijdig openen]]
 +  * [[dashboard gebruiken |Dashboard gebruiken]]
 +  * [[quickscan gebruiken |Quickscan gebruiken]]
 +  * [[Vastgoedexploitatie |Vastgoedexploitatie]]
 +  * [[voor administrators |Voor administrators]]
 +\\ 
 +  * [[updates en downloads |Updates en downloads]]
 +
 +
 +----
 +
 +Deze handleiding is een open source handleiding. Mocht een onderwerp nog niet opgenomen zijn in deze handleiding en je wilt deze graag toevoegen, stuur dan je concepttekst met eventuele figuren als aparte bestanden in één mail dan aan info@sumsonite.nl. Wij zorgen er dan voor dat je tekst zo spoedig mogelijk opgenomen wordt in deze handleiding
 +\\ \\ 
 +[[ontwikkelaars |.]]
 +
 +
 +
 +