User Tools

Site Tools


twee_projecten_gelijktijdig_openen

Twee projecten naast elkaar tonen


Je kan in Sumsonite meerdere projecten gelijktijdig openen. Er zijn alleen 2 'maren':

  • Het eerste punt wat je in gedachten moet houden is dat je niet meerdere projecten in één werksessie kan openen. Je kan wél op meerdere computers of vensters tegelijk inloggen. Hou daarbij dan goed het volgende punt in gedachten;
  • Het tweede punt is dat je niet gelijktijdig in het zelfde project kan werken. Dat kan niet met je collega en dat kan ook niet als jij dat zelf doet. In de Sumsonite-database “wint” diegene die zijn kopie van hetzelfde bestand het laatst opslaat. Alle mutaties in het eerder opgeslagen bestand gaan verloren. Als je dus hetzelfde bestand twee keer geopend hebt, dan is het de regel om in één van beide te werken.

De truc is dus om op één computer twee keer in te loggen. Dat doe je als volgt: Open in je browser een nieuw tabblad. Ga in het nieuwe tabblad naar www.sumsonite.nl en log opnieuw in met je accountgegevens. Je hebt nu twee tabbladen waarin verschillende projecten geopend zijn.

Misschien is het handiger om twee schermen naast elkaar te zetten? Dat is fijn als twee projecten wilt vergelijken of wanneer je de invoer van het ene in het andere project over wilt nemen.
Klik dan in de linkerbovenhoek in je browserscherm (Firefox) op 'file' en kies 'New Window'. Dit kan ook met CTRL-N. Een nieuw browservenster wordt geopend. Ga daarin naar www.sumsonite.nl, log in en open het gewenste project. Nu kan je eenvoudig met je muis de vensters zodanig ordenen dat ze netjes naast elkaar staan!
Houd de twee aandachtspunten hierboven goed in gedachten!!


twee_projecten_gelijktijdig_openen.txt · Last modified: 2020/02/11 15:08 by 127.0.0.1