User Tools

Site Tools


vastgoedexploitatie

Vastgoedexploitatie

Met de Vastgoedexploitatie in Sumsonite worden grondwaarden ten behoeve van de grondexploitatie residueel berekent. Hierbij wordt de waarde van een perceel grond bij een woning, de grondwaarde, marktconform bepaald als resultante van de opbrengst van de woning en de benodigde kosten die gemaakt moeten worden om deze woning te ontwikkelen en te bouwen.

Grofweg bestaan de kostencomponenten van een woning uit de onderdelen zoals in de figuur hiernaast weergegeven. Alle kostencomponenten samen noemt met de stichtingskosten van een woning. De stichtingskosten van een woning moeten gelijk zijn aan de opbrengst van de woning. Het verschil in de waarde tussen een sociale woning en een vrije sector woning komt tot uiting in de grondwaarde. De waarde van een perceel grond bij een woning, de grondwaarde, wordt marktconform bepaald als resultante van de opbrengst van de woning en de benodigde kosten die gemaakt moeten worden om deze woning te ontwikkelen en te bouwen. Dit noemt men de residuele grondwaarde.

Voor de grondwaarde van een sociale huurwoning wordt door gemeenten bij uitgifte veelal een genormeerde, lage, grondprijs gebruikt. Hierdoor is het voor een woningcorporatie toch rendabel om een dergelijke woning te bouwen en beheren. De gemiddelde genormeerde grondprijs voor een sociale huurwoning bedroeg in Nederland €21.200 voor een eengezinswoning en €17.300 voor een appartement (Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2019).

Sumsonite rekent aan de opbrengstenkant alleen met de residuele grondopbrengsten. Je kan deze direct in de grex invoeren maar je kan ze dus ook dmv deze vastgoedexploitatie, residueel, berekenen en koppelen met de grex. Wijzig je dan iets in de vastgoedexploitatie, dan wordt dit direct in de grondexploitatie doorgerekend.

Inhoudsopgave

vastgoedexploitatie.txt · Last modified: 2020/02/11 14:36 by 127.0.0.1