User Tools

Site Tools


rekenmodule_voor_tableau-dashboards_aanpassen

De rekenmodule calc.asp voor de TableauDashboards vervangen


Wanneer je projecten selecteert in de Projectselector van de Tableaudashboards, dan worden nadat je op Submit drukt, alle geselecteerde projecten door een calc.asp stuk-voor-stuk doorgerekend en in de database gezet. Dit gebeurt telkens ook na een update. In feite is dit hetzelfde Excelbestand als gebruikt voor de Quickscan en Sumsonite. Als het in de database plaatsen langzaam gaat, dan kan je deze excels vereenvoudigen door alle overtollige rekenformules, tabellen etc uit de Quickscan of SumsoniteExcel te halen. Guido had dat eerder gedaan om snelheid te halen. Later, medio februari 2019, moest ik dit aanpassen omdat de 10e kolom in de VEX weliswaar in de SumsoniteExcel was aangepast maar bleek tijdens LPO118 nog niet!! Ik heb toen exact hetzelfde calc.asp in de Sumsonitemap gekopieerd naar de map V2\Tableau_Calc.

Zie voor verdere aanwijzingen: **Rekenmodule vervangen**

(Mail GUIDO) Voor de berekeningen mbt Tableau er andere calculation.asp bestanden gebruikt worden. We (ik) heb toentertijd de Excel bestand aangepast (en allerlei berekeningen en tabbladen verwijderd die niets met de Tableau waardes te maken hadden) zodat de calculation.asp aanzienlijk kleiner zou worden. Dit omdat bij de Tableau selector van projecten er flink wat (real time) berekeningen gemaakt zouden worden en het dus anders te traag werd. Dus kunt 2 dingen doen: a) De Excels van Sumsonite en Quickscan (met juiste VEX) pakken en die strippen van onnodige tabs en formules en opnieuw naar .asp converteren en in de map vervangen (wel zelfde naam gebruiken van de 2 bestanden), OF b) de huidige calculation.aspx van Sumsonite en Quickscan pakken en deze in de map zetten onder de tableau_S en tableau_Q namen. Dan hoef je niet te converteren maar de berekeningen zullen wel iets langzamer gaan

rekenmodule_voor_tableau-dashboards_aanpassen.txt · Last modified: 2019/02/27 16:51 by 127.0.0.1